Buiter Beton Agrarisch

Bestrating

Bestrating

Op het gebied van bestraten en levering van een enorm assortiment materiaal op dit gebied heeft Buiter Beton een naam hoog te houden.

Per dag leveren wij ongeveer 600 à 700 ton door geheel Nederland en daarbuiten.

Voor de agrarische sector blijft dat meestal beperkt tot: